Kamusal alanda cinsiyetçi tacize karşı kadınların güçlendirilmesi.

FREE PUBLIC SPACES (FPS)

FPS, hedef grupta sosyal beceriler ve Duygusal Zeka aracılığıyla özgüven ve benlik kavramını geliştirmeyi ve güçlendirmeyi, yeterli düzeyde güçlenmelerini ve kamusal alanlarda erkek tacizi durumlarıyla başa çıkmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

FPS, öğrenmeyi başarmaya ve kapsayıcı tutum ve beceriler geliştirmeye ve çeşitliliğe saygı duymaya odaklanmaktadır. Proje, toplumsal cinsiyet rolleri ve klişelerinin varlığı nedeniyle AB’de kadınların maruz kaldığı ayrımcılık, eşitsizlik veya dışlanmayı ortadan kaldırmak için temel becerilerin edinilmesi ve geliştirilmesinde insanları destekleyerek toplumsal cinsiyet klişelerine karşı çalışacaktır.

Kamusal alanlarda cinsel tacizin önlenmesine yönelik en iyi uygulamalar

Proje ülkelerindeki yerel toplulukların en az 120 üyesini, kamusal alanda cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve ele alma ihtiyacı konusunda bilinçlendirmek ve duyarlı hale getirmek, bunun arkasındaki mekanizmaları anlamak.

Yöneticiler için eğitim sistemi

Kamusal alanlarda toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle başa çıkma stratejileri geliştirmek için 120 yerel kadını, 8 aylık bir süre boyunca çeşitli eğitim modülleri içeren çevrimiçi bir eğitim yoluyla duygusal yeterlilikler ve beceriler konusunda eğitmek ve güçlendirmek.

Sosyal beceriler aracılığıyla kadınların güçlendirilmesi araç kiti

  • Sosyal hizmet uzmanlarına, kadınlarla karar verme ve diğer sosyal becerileri geliştirmek için doğrudan uygulama araçları sağlamak.
  • Kadınları karar verme ve diğer ilgili sosyal beceriler konusunda eğiterek güçlenmelerini sağlamak.
  • Teklifte daha önce açıklanan kavramları aktarmak
    Ergenlerde bu konunun önemine ilişkin daha fazla anlayış ve duyarlılık geliştirmek.
  • Yanlış bir seçim karşısında hayal kırıklığı seviyelerini önlemek.
  • Yeni stratejiler geliştirmek için öğrenmeyi ve davranışsal esnekliği kolaylaştırmak
  • Hem kişisel hem de mesleki sonuçlarda karar vermenin ağırlığı konusunda farkındalığı artırmak.
  • Dijital yetkinlik seviyesini artırmak.
  • Eğitim ve öğretimde BİT’lerin daha stratejik ve entegre bir şekilde kullanımını geliştirmek.