Moterų įgalinimas kovoti su seksistiniu priekabiavimu viešojoje erdvėje.

FREE PUBLIC SPACES (FPS)

FPS tikslas – ugdyti ir stiprinti tikslinės grupės pasitikėjimą savimi ir savęs suvokimą pasitelkiant minkštuosius įgūdžius ir emocinį intelektą, kad tikslinė grupė galėtų pasiekti tinkamą įgalinimo lygį ir susidoroti su vyrų priekabiavimo situacijomis viešosiose erdvėse.

 

FPS daugiausia dėmesio skiria mokymuisi ir įtraukimo bei pagarbos įvairovei nuostatų ir įgūdžių ugdymui. Įgyvendinant projektą bus kovojama su lyčių stereotipais, padedant žmonėms įgyti ir tobulinti pagrindinius įgūdžius, siekiant panaikinti diskriminaciją, nelygybę ar atskirtį, kurią moterys patiria Europos Sąjungoje dėl egzistuojančių lyčių vaidmenų ir stereotipų

Geroji seksualinio priekabiavimo viešosiose erdvėse prevencijos patirtis

Didinti informuotumą ir informuoti ne mažiau kaip 120 projekto šalių vietos bendruomenių narių apie būtinybę užkirsti kelią smurtui dėl lyties viešojoje erdvėje ir kovoti su juo, suprasti jo mechanizmus.

Vadybininkų mokymo sistema

Apmokyti ir įgalinti 120 vietos moterų įgyti emocinių kompetencijų ir įgūdžių, kad jos gebėtų kurti smurto dėl lyties viešosiose erdvėse įveikimo strategijas, organizuojant internetinius mokymus su keliais mokymo moduliais per 8 mėnesius.

Moterų įgalinimas pasitelkiant minkštuosius įgūdžius

Suteikti socialiniams darbuotojams priemones, kurias jie galėtų tiesiogiai taikyti gerindami sprendimų priėmimo ir kitus minkštuosius įgūdžius dirbant su moterimis.
Mokyti moteris sprendimų priėmimo ir kitų su tuo susijusių minkštųjų įgūdžių, kad jos įgytų daugiau galių.
Perduoti anksčiau pasiūlyme aprašytas koncepcijas
Ugdyti geresnį paauglių supratimą apie šios problemos svarbą ir reagavimą į ją.
Išvengti nusivylimo lygio susidūrus su neteisingu pasirinkimu.
Palengvinti mokymąsi ir elgesio lankstumą, kad būtų galima kurti naujas strategijas.
Padidinti suvokimą apie sprendimų priėmimo svarbą tiek asmeniniams, tiek profesiniams rezultatams.
Didinti skaitmeninės kompetencijos lygį.
Plėtoti strategiškesnį ir labiau integruotą IRT naudojimą švietime ir mokyme.