ORTAKLAR

Versli Mama

STK ‘Versli mama’ (Girişimci Anne) Litvanya’da ekonomik kadının güçlendirilmesi alanındaki kilit aktörlerden biridir. verslimama.lt internet portalını yönetmekte, iletişim, halkla ilişkiler, eğitim (özellikle girişimcilik ve sağlık), ağ oluşturma, kültürel eğitim ve etkinlik organizasyonu hizmetleri sunmaktadır.

PUHU Research & Consultancy

PUHU, sosyal bilimler ve teknoloji olmak üzere iki ana alana odaklanarak akademik bilgi ve uygulamalar arasındaki ilişkiyi kullanmayı amaçlayan bir araştırma ve danışmanlık şirketidir. PUHU, bu iki alan arasında arabulucu ya da her birinin kolaylaştırıcısı olarak bireyler, şirketler ve kurumlar için çözümler önermektedir.

European Network for Holistic Integration

Avrupa Bütüncül Entegrasyon Ağı’nın vizyonu, sosyal entegrasyon alanındaki ana aktörleri ve kurumları birbirine bağlamak, yetişkin eğitimi faaliyetlerini, gelir getirici projeleri ve refah programlarını hedefleyen bütüncül bir yaklaşım kullanarak, birlikte çalıştığımız insanların bütüncül entegrasyonuna ulaşana kadar tüm hassas grupların dahil edilme sürecine yardımcı olmaktır.

INDEPCIE

İspanyol kuruluş, 2017 yılında kurulmuş, yetenek eğitimi ve insan performansının geliştirilmesine odaklanan bir eğitim şirketidir. INDEPECIE, çeşitli gençlik ve kadın örgütleri, dezavantajlı gruplar, ticaret odaları ve STK’lar ile aktif olarak çalışmaktadır: Kendini tanıma, farkındalık, kişilerarası becerilerin geliştirilmesi ve bireysel potansiyelin tam olarak geliştirilmesi için eğitim programları sunarak kişisel gelişim. Doğru iletişim ve kişiler arası becerilerin güçlendirilmesi üzerinde çalışarak mesleki ve kurumsal gelişim.

VAEV Research and Development Agency GmbH

VAEV R&D GmbH (VAEV Araştırma ve Geliştirme Ajansı GmbH), Erasmus+ projelerinin uygulanmasında uzun yıllara dayanan deneyime sahip, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan VAEV’in (Viyana Eğitim Gönüllüleri Derneği) özel uzantısıdır. VAEV R&D GmbH, 21. yüzyıl için gerekli beceri ve yetkinliklere sahip kapsamlı ve güncel müfredatın geliştirilmesi konusunda yerel okullar ve eğitim merkezleriyle işbirliği yaparak eğitimi geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. VAEV R&D GmbH, özellikle göçmenler, mülteciler, işsizler, NEET’ler ve düşük sosyo-ekonomik geçmişe sahip kişiler de dahil olmak üzere dezavantajlı kişiler için toplum temelli koçluğun yanı sıra eğitim ve kariyer fırsatları sağlayarak insanları güçlendirmektedir. VAEV R&D GmbH, faaliyetleri ve projeleri aracılığıyla bu hedef gruplardan çok sayıda insanı kapsamaktadır.

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD

Sosyal İnovasyon Merkezi (CSI), 2017 yılında kurulan ve yerel, ulusal, bölgesel ve küresel bağlamlarda olumlu bir değişim yaratabilecek sosyal inovasyonu teşvik etmeye odaklanan bir Araştırma ve Geliştirme kuruluşudur. CSI, hükümetler, yerel idari kurumlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, ticari kuruluşlar ve eğitim kurumları ile sosyal, ekonomik ve kültürel zorlukları ele almak için yakın bir şekilde çalışmaktadır.