HAKKIMIZDA

FPS, sosyal içermeyi teşvik etmek ve kamusal alanlara özel önem vererek, kişisel ve profesyonel yaşamlarında herhangi bir potansiyel ayrımcılık kaynağı olan kadınların erişimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Kamusal alanları, ortak ve kolektif bir alan haline gelmek için bireysel çıkarların sınırlarını aşan kolektif kentsel ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan faaliyetler için fiziksel destek olduğundan, maddi ve somut işlevleri bir araya getiren sosyal etkileşim ortamı olarak anlıyoruz

Program Rehberi ile uyumlu olarak FPS, bu grubun fırsatlara erişimde karşılaştığı engellerin ele alınmasına yardımcı olmanın yanı sıra eşitlik ve hakkaniyeti teşvik eden ve daha geniş toplumun ihtiyaçlarına cevap veren kapsayıcı ortamların oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

FPS, öğrenmeyi sağlamaya, kapsayıcı tutum ve beceriler geliştirmeye ve çeşitliliğe saygı duymaya odaklanmaktadır. Proje, toplumsal cinsiyet rolleri ve klişelerinin varlığı nedeniyle AB’de kadınların maruz kaldığı ayrımcılık, eşitsizlik veya dışlanmayı ortadan kaldırmak için temel becerilerin edinilmesi ve geliştirilmesinde insanları destekleyerek toplumsal cinsiyet klişelerine karşı çalışacaktır.

FPS, hedef grupta sosyal beceriler ve Duygusal Zeka aracılığıyla özgüven ve benlik kavramını geliştirmeyi ve güçlendirmeyi, yeterli düzeyde güçlenmelerini ve kamusal alanlarda erkek tacizi durumlarıyla başa çıkmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.