PARTNERYSTĖ

Versli Mama

Nevyriausybinė organizacija „Versli mama” (Versli mama) yra viena iš pagrindinių ekonominio moterų įgalinimo srities veikėjų Lietuvoje. Ji administruoja interneto portalą verslimama.lt, teikia komunikacijos, viešųjų ryšių, mokymo (ypač verslumo ir sveikatos priežiūros), tinklaveikos, kultūrinio švietimo ir renginių organizavimo paslaugas.

PUHU Research & Consultancy

PUHU yra mokslinių tyrimų ir konsultacijų bendrovė, kurios tikslas – išnaudoti akademinių žinių ir praktikos ryšį, daugiausia dėmesio skiriant dviem pagrindinėms sritims: socialiniams mokslams ir technologijoms. PUHU siūlo sprendimus asmenims, bendrovėms ir institucijoms, tarpininkaudama tarp jų arba palengvindama jų veiklą.

European Network for Holistic Integration

Europos holistinės integracijos tinklo vizija – sujungti pagrindinius socialinės integracijos srities dalyvius ir institucijas, padėti visų pažeidžiamų grupių integracijai, taikant integracinį požiūrį, orientuotą į suaugusiųjų švietimo veiklą, pajamas generuojančius projektus ir gerovės programas, kol pasieksime holistinę žmonių, su kuriais dirbame, integraciją.

INDEPCIE

Ši Ispanijos organizacija yra 2017 m. įkurta mokymo įmonė, kurios pagrindinė veikla – gebėjimų mokymas ir žmogaus veiklos gerinimas. INDEPECIE aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis jaunimo ir moterų organizacijomis, socialiai remtinomis grupėmis, prekybos rūmais ir nevyriausybinėmis organizacijomis: Asmeninio tobulėjimo, siūlydama mokymo programas, skirtas savęs pažinimui, sąmoningumui stiprinti, tarpasmeniniams įgūdžiams tobulinti ir visapusiškam asmeninio potencialo išvystymui. Profesinio ir organizacinio tobulėjimo, dirbant ties teisingo bendravimo ir tarpasmeninių įgūdžių stiprinimo klausimais.

VAEV Research and Development Agency GmbH

„VAEV R&D GmbH” (VAEV Research & Development Agency GmbH) yra privatus VAEV (Vienos švietimo savanorių asociacijos), ne pelno siekiančios organizacijos, turinčios ilgametę „Erasmus+” projektų įgyvendinimo patirtį, padalinys. VAEV R&D GmbH siekia gerinti ir skatinti švietimą bendradarbiaudama su vietos mokyklomis ir švietimo centrais rengiant išsamias ir atnaujintas mokymo programas, kuriose būtų ugdomi XXI amžiui reikalingi įgūdžiai ir kompetencijos. Konkrečiai, „VAEV R&D GmbH” įgalina žmones, teikdama bendruomenėje vykdomas konsultacijas, taip pat švietimo ir karjeros galimybes nepalankioje padėtyje esantiems žmonėms, įskaitant imigrantus, pabėgėlius, bedarbius, NEET ir asmenis iš žemesnių socialinių ir ekonominių sluoksnių. Vykdydama savo veiklą ir projektus, „VAEV R&D GmbH” įtraukia daugybę šių tikslinių grupių žmonių.

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD

Socialinių inovacijų centras (CSI) yra 2017 m. įkurta mokslinių tyrimų ir plėtros organizacija, kuri daugiausia dėmesio skiria socialinių inovacijų, galinčių sukelti teigiamų pokyčių vietos, nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu mastu, skatinimui. CSI glaudžiai bendradarbiauja sprendžiant socialinius, ekonominius ir kultūrinius iššūkius su vyriausybėmis, vietos administracinėmis agentūromis, ne pelno agentūromis, komerciniais subjektais ir švietimo įstaigomis.