HANDLA OM

FPS är till för att främja social integration och syftar till att förbättra uppsökande kvinnor med någon potentiell källa till diskriminering i deras personliga och professionella liv, med särskild uppmärksamhet på de offentliga utrymmena. Vi förstår offentliga rum som miljön för social interaktion som sammanför materiella och påtagliga funktioner, eftersom det är det fysiska stödet för aktiviteter som syftar till att tillfredsställa kollektiva urbana behov som överskrider gränserna för individuella intressen för att bli ett gemensamt och kollektivt rum

I linje med guiden för programmet kommer FPS att hjälpa till att ta itu med de hinder som denna grupp möter när det gäller att få tillgång till möjligheter, samt bidra till att skapa inkluderande miljöer som främjar jämlikhet och jämlikhet, och som är lyhörda för det bredare samhällets behov.

FPS fokuserar på att uppnå lärande och att utveckla attityder och färdigheter för inkludering och respekt för mångfald. Projektet kommer att arbeta mot könsstereotyper, stödja människor i förvärv och utveckling av grundläggande färdigheter, för att eliminera diskriminering, ojämlikhet eller utanförskap, som kvinnor drabbas av i EU på grund av förekomsten av könsroller och stereotyper.

FPS syftar till att utveckla och stärka självförtroende och självuppfattning genom mjuka färdigheter och emotionell intelligens i målgruppen, vilket gör det möjligt för dem att uppnå en adekvat nivå av empowerment och hantera situationer av manliga trakasserier i offentliga utrymmen.